فروشگاه حجاب ملی

بزرگترین تولید کننده چادر

با بیش از ۷۰ مدل

مشهد مقدس – میدان ۱۷ شهریور – پاساژ آسیا پلاک ۱۰

دفتر فروش : ۱۸ ۱۴ ۵۱ ۳۸ – ۱۶ ۱۴ ۵۱ ۳۸ – ۰۵۱

مدیریت : کاشانی

۷۰۷ ۳۲ ۳۰ ۰۹۱۵ – ۲۱ ۱۷ ۵۰۵ ۰۹۱۵

تلگرام  hejabemelly@